Sikeres online nemzetközi konferencia a Soproni Közgázon

„Válság és kilábalás: innovatív megoldások” címmel került megrendezésre Karunk hagyományos nemzetközi konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

 

 

 

A koronavírus járvány miatt idén nem a szokásos offline módon hirdettük meg a konferenciát, hanem – minimalizálva a személyes érintkezések számát és áthidalva a távolsági korlátokat – konferenciánk online került megrendezésre.

A konferenciának közel száz hazai és külföldi résztvevője volt. A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak is köszönhető, hogy Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Spanyolországból, Albániából és Oroszországból is fogadtunk jelentkezéseket.

A konferenciát dr. Czeglédy Tamás dékán úr nyitotta meg és a konferencia elnökeként is köszöntötte a résztvevőket, utána pedig megtartotta plenáris előadását. „Economic Crisis Caused by the Health Crisis” című előadásában kiemelte, hogy az előző válságok lefolyásából és a kormányok által alkalmazott válságkezelési stratégiából a hasznosítható tapasztalatok alapján vizsgálhatjuk a jelenlegi próbálkozásokat. A válságok lefolyása különböző trendekkel, trendvonalakkal írható le. Kérdés, hogy a jelenlegi válságra ráilleszthető-e az eddig megalkotott modellek, vagy egy teljesen más lefolyású, alakú és jegyekkel bíró válsággal kerültünk szembe?

 

A plenáris előadást követően „Economic Crisis Management in the US, Europe and Hungary - Covid 2020 Crisis” címmel egy angol nyelvű kerekasztal-beszélgetésre került sor. A beszélgetés résztvevői voltak Török Zoltán (Raiffeisen Bank) és Árokszállási Zoltán (Erste Bank) vezető banki elemzők, a moderátor pedig dr. Pogátsa Zoltán egyetemi docens úr a Karunkról. A beszélgetés során aktuális témákat igyekeztek körüljárni: hogyan alakult a válságkezelés az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Magyarországon. Milyen intézkedéseket hoztak? Hasznos volt-e a monetáris bázis bővítése? Kit kell megsegítenie az államnak? A bajban lévő vállalkozásokat, vagy azoknak a munkavállalókat, akik elvesztették állásukat és/vagy fizetésük egy részét? Milyen alakú lesz a válság? Mikorra várható a kilábalás?

Az ebédszünetet követően a délutáni szekcióüléseken szintén online térben, Teams-értekezletek formájában zajlott az egyes szekciók munkája. A beérkezett jelentkezések alapján, a konferencia témájához is igazodva, hét tematikus szekció került kialakításra: Makrogazdasági válságelméletek és válságkezelés; Regionális és területi folyamatok, innovatív megoldások; Válságmenedzsment, válságkezelés a vállalati gyakorlatban; Marketing és menedzsment; Pénzügyek COVID-19 járvány közben és után – napjaink pénzügyei; Turizmus–közlekedés; Poszter-előadások. Egy-egy előadó 15 perces prezentációt mutathatott be és utána kérdésekre és hozzászólásokra is volt mód, így lehetőség nyílt a tapasztalatcserére és a vélemények kifejezésére is.

Az elhangzott előadások rövid összefoglalóit online absztraktfüzetben jelentettük meg a konferencia napján. Az előadások írott anyagát ugyancsak elektronikus formában egy tanulmánykötetben fogjuk publikálni a jövő év elején, így addig a szerzőknek lehetőségük nyílik a konferencián szerzett tapasztalataikat is beépíteni a készülő cikkükbe. A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői lektorálás után a Kar valamely folyóiratában kaphatnak publikálási lehetőséget.

A vírushelyzet kihívások elé állított mindannyiunkat, de a körülményekhez képest igyekeztünk a korábbi évek színvonalának megfelelő konferenciát szervezni és a megváltozott technikai lehetőségekhez is alkalmazkodni.

Külön köszönjük a Szervező Bizottság elnökének, dr. Koloszár László dékánhelyettes úrnak, hogy összefogta és koordinálta a konferencia technikai kivitelezésével kapcsolatos feladatokat is.

A konferencia szervezői ezúton is köszönik a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, mellyel nagy mértékben hozzájárultak a konferencia sikeres lebonyolításához.

Köszönjük a kerekasztal beszélgetés résztvevőinek a hasznos és érdekes információkat.

Köszönjük az előadóinknak, hogy érdekes és figyelemfelkeltő előadásokkal készültek.

Köszönjük az érdeklődőknek, hogy online részvételükkel megtisztelték a konferenciánkat.

Bízunk benne, hogy tartalmas konferenciát tudhatunk magunk mögött, mindenki nagy megelégedésére és szakmai fejlődésére.

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a konferencia titkára

A konferencia holnapja: http://lkk.uni-sopron.hu/2020-11-05-online-konferencia-a-magyar-tudomany-unnepe-alkalmabol-az-lkk-n