Képzés, oktatás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által biztosított tananyaggal és keretrendszerben a Soproni Egyetem Technológia Transzfer Szolgáltatások Iparjogvédelem és innovációmenedzsment témában e-learning távoktatási képzést hirdet Egyetemünk hallgatói részére.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Egyetem Technológia Transzfer Szolgáltatások szervezésében a 2012-2013-as tanév első félévében ismét elindul az „Iparjogvédelem és innovációmenedzsment"  e-learning képzés.

A távoktatás előnye, hogy oktatóink, hallgatóink online formában, vagyis helytől és időtől függetlenül végezhetik el a tanfolyamot és szerezhetnek alapismereteket az iparjogvédelem és innovációmenedzsment témakörében.

A tanfolyam tartalma: Az oktatás egy soproni helyszínű nyitóelőadással indul, ezt követően érhetik el a jelentkezők az „Innovációmenedzsment és iparjogvédelem” c. távoktatási modult. A tananyag során a hallgatók megismerkedhetnek a különböző iparjogvédelmi formákkal (szabadalom, használati minta, védjegy, formatervezési minta, földrajzi árujelző). Röviden ismertetésre kerül az oltalomszerzés haszna és jelentősége, valamint hogy milyen lépések során szerezhető hazai, vagy nemzetközi oltalom, hol és hogyan lehet korábbi jogokra kutatni. . A tananyagrész második egysége bepillantást nyújt az innovációmenedzsment rendszerébe. Áttekintésre kerül az ötlettől a megvalósulásig terjedő innovációs folyamat, valamint az innovációs stratégia különböző aspektusai. Bemutatásra kerül a hazai innovációs rendszer, valamint az innovációs projektek finanszírozhatósága, gazdasági elemzésének kérdései. Az innovációmenedzsment témakör végén az innovatív cégek és a projektvezetés mesterfogásairól található összefoglaló.

Minden fejezet végén önellenőrző kérdések és tesztek segítik a tananyag elsajátítását. Az e-learning kurzus egy személyes jelenléthez kötött adatbázis kutatási gyakorlatot is tartalmaz soproni helyszínnel. A távoktatás minden félévben indul, és várja az online tanulni vágyó oktató és hallgatókat. A tárgy C típusú tárgyként való elismertetése folyamatban van, a kurzus elvégzéséről a Technológia Transzfer Szolgáltatások igazolást állít ki.

Jelentkezés/további információ: Dr. Alpár Erzsébet
e-mail: alpar.erzsebet@uni-sopron.hu