Rendszer és eljárás szennyvíz tisztítására

P0700100 

Alkotás címe

Rendszer és eljárás szennyvíz tisztítására

Oltalom formája

szabadalom

Elsőbbség napja

2007.01.31.

Ügyszám/lajstromszám

P0700100 / 229675

Alkotás leírása

A kommunális hulladéklerakói csurgalékvíz a deponált hulladéktesten átszivárgó csapadékvízből származik, szennyező anyagai (nagy szerves anyag, nehézfém- és sótartalom) a kommunális hulladéklerakó telepen való hulladéklerakásból keletkeznek. Ezt a kommunális hulladéklerakón keletkező csurgalékvizet a hulladéklerakó csurgalékvíz tározójából vezérelt szivattyú segítségével műanyag fóliával szigetelt, a csurgalékvíz kémiai összetételének és mennyiségének alapján meghatározott méretű, 1,5–2 m mélységű fakultatív tóba (1) vezetik. Ilyen mélység mellett a fakultatív tó (1) víztestében a felszínéhez közel aerob, lejjebb anaerob rétegek alakulnak ki, és ez kedvező biológiai folyamatokat indít el a csurgalékvíz szerves anyagainak bomlásához. A csurgalékvíz kémiai összetételének és mennyiségének alapján meghatározott tartózkodási idő – minimum 15, maximum 30 nap, –, után a csurgalékvizet szivattyú által legalább egy, műanyag fóliával szigetelt, a csurgalékvíz kémiai összetételének és mennyiségének alapján meghatározott méretű tóba (2, 3) juttatják. A csurgalékvizet a tó (2, 3) felső részén (b) beengedve, a tó (2, 3) kialakításából adódóan lassan átáramlik a sarkantyú (c) mentén a tó (2, 3) másik végébe, és ott a tó (2, 3) alján (e) folyik ki. A fakultatív tóéval (1) megegyező hosszúságú tartózkodási idő után a csurgalékvíz a szűrőn (d) keresztül, a vízszintszabályozó aknán (7) át távozik. A tavak (2, 3) csurgalékvíz-szintjét () a kapcsolódó aknákban (7) úgy állítják, hogy a csurgalékvíz-szint () mindig 5–10 cm körül legyen a földpadkára (a) és a hozzá tartozó rézsűre (f) telepített mocsári növényzet tövén; igazodva a növényzet ökológiai igényeihez. A tavakban (2, 3) folytatódik a nitrifikáció/denitrifikáció, legfontosabb mechanizmusa azonban a mocsári növényzet gyökerén megtelepülő baktériumok, illetve magának a növényzetnek a nehézfém és só adszorpciója. A betápláló szivattyú hozama akkora, hogy egy adott vízmolekula a betáplálás pontjától a kifolyási pontig a fakultatív tóéval (1) megegyező hosszúságú tartózkodási idő alatt jut el. Ezen tartózkodási idő alatt a kommunális hulladéklerakó csurgalékvizéből a tápanyagokat a mocsári vegetáció növényei felveszik, és beépítik testükbe, illetve a számukra nem hasznosíthatóakat akkumulálják; ezen kívül jelentős mennyiségű csurgalékvizet el is párologtatnak. A sarkantyúval kialakított, mocsári vegetációval telepített tavak (2, 3) az anyagterhelés szabályozása végett párhuzamosan (10) és sorba (20) is kapcsolhatóak. A tisztított csurgalékvíz egy erre a célra telepített fás szárú energiaültetvényen (4) kerül elszikkasztásra. A kijuttatás elosztóhálózat segítségével történik. A környezet védelme érdekében az energiaültetvény (4) körül a fölös víz megfogására övárok (5), a talajvíz megfigyelésére monitoring kúthálózat (6) szolgál. A mocsári növényzet komposztálással, az energiaültetvény biomasszája ökoenergetikai célokra hasznosítható. A rendszer üzemelése folyamatos, egyes elemei között a csurgalékvizet jellemzően gravitációs úton juttatják el.