TGA/DSC 1 termograviméter

Azonosító

1-7-008

Gép,műszer neve

TGA/DSC 1 termograviméter

Beszerzés éve

2012

Intézet

Környezet- és Földtudományi Intézet

A műszerrel, géppel végezhető tevékenység rövid és érthető leírása

A műszer a minta tömegváltozását méri, mely a hőmérséklet változtatásának hatására következik be, melyet az idő vagy a hőmérséklet függvényében képes regisztrálni. A termoanalízis szimultán módszer, mivel egyidejűleg egynél több tulajdonság változását is képes vizsgálni. A termoanalízissel számos fizikai átalakulás, folyamat (pl. kristálymódosulat változások, fázisátalakulások (olvadás, dermedés, párolgás, kondenzáció, szublimáció), adszorpció, deszorpció, abszorpció, mágneses átalakulások), és/vagy kémiai átalakulás vizsgálható (kemiszorpció, deszolvatáció (dehidratáció), pirolízis, oxidáció-redukció, stb.). Hőforrása a kemence, ahol egy termomérleg található, melynek alján termoelemek foglalnak helyet. A vizsgált minta tömege a készülékben néhány mg-nyi. A fő feladata, hogy meghatározza az anyagokat, illetőleg azok összetételét. Alkalmazási területei közé tartozik a műanyagok, gumiszármazékok, hőre keményedő műanyagok, az ásványi összetétel, valamint a kerámiák és gyógyszerek vizsgálata, tehát széles körben alkalmazható kémiai vizsgálatokban és a gyógyszeriparban egyaránt.